Onderhoud & Reiniging

U kunt bij Jeka Grootkeuken service terecht voor aankoop, onderhoud en service, onze storingsdienst en voor professioneel advies over grootkeukenapparatuur.

Wat is Onderhoud?
Onderhoud is het totaal van activiteiten met als doel, het in "een aanvaardbare conditie" houden of terugbrengen van machines, gebouwen, verkeersinfrastructuur, computerprogramma's, natuur enzovoort, teneinde (direct en op termijn) de "gevraagde mate van functionaliteit" te borgen.
De "gevraagde mate van functionaliteit" is te definiëren voor de aspecten:
 1. Veiligheid; de mate waarin het behoedt voor lichamelijke schade
 2. Gezondheid; de mate waarin het functioneren niet in conflict is met de gezondheid van mens en milieu
 3. Bruikbaarheid; de mate waarin het helpt met een bepaalde activiteit
 4. Duurzaamheid; de mate waarin het behoedt voor onnodige inzet van mankracht en uitputting van energie en grondstoffen
 5. Comfort; de mate waarin het behoedt voor een onprettige beleving of gevoel
 6. Uitstraling; de mate waarin het een subjectieve ervaring van "schoonheid" geeft
Er is vaak sprake van een geleidelijke afname van de functionaliteit en maar in een beperkt aantal gevallen gaat de functionaliteit meteen verloren.

Bij grootkeuken techniek kennen we drie verschillende soorten van onderhoud:

 


Onderhoud en strategie

De keuze van een goed onderhoudssysteem is bij voorkeur een onderhoudssysteem waarbij voorspelbaarheid zo hoog mogelijk ligt. Dit soort onderhoud leidt (voor de eigenaar) tot lagere onderhoudslast met op langere termijn lagere kosten en een hogere voorspelbaarheid van "fouten" die kunnen optreden in een systeem. Voor de gebruiker (de klant) leidt de keuze voor een goed onderhoudssysteem tot een betrouwbaarder, veiliger en bruikbaarder systeem.
Goed onderhoud verhoogt de bruikbaarheid, de betrouwbaarheid (dus de functionaliteit van het Apparaat). Daarnaast verhoogt goed onderhoud de veiligheid en de gezondheid van het Apparaat 
 1. vervanging op basis van klachten: als een lamp kapotgaat
 2. systematische vervanging op basis van een van tevoren ingeschat moment
 3. statistische vervanging op basis van een van tevoren ingenomen standpunt over de eerste storing en de daarop volgende vervangingshandeling.
 

Onderhoud bij Jeka Concepts


Jeka Concepts werkt met diverse bedrijven samen om zo een ideaal onderhoud te kunnen garanderen.
Dit door middel van bedrijfsondersteuning van het merk zelf.

 
Bedrijfsondersteuning

Voor elk apparaat is een eigen onderhoudstructuur nodig. Dit kan men dus enkel garanderen door samen te werken met merk zelf. = bedrijfsondersteuning

Welke bedrijfsondersteuning geniet Jeka Concepts.
 • Onze techniekers gaan op regelmatige basis op opleiding bij het Merk zelf.
 • De Merken voorzien ons van onderhouds Checklist en Onderdeel Kits.
 • De onderdelen die gebruikt worden zijn altijd orgineel en eigen aan het Merk. 
Hebt u nog vragen of wens u een onderhouds contract op maat. gebruik dan onderstaande link.
 
Contacteer ons nu voor meer info of een vrijblijvende offerte.U kan bij ons terecht voor...